FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

अन्तरपालिका स्तरीय भलिवल प्रतियोगितामा सहभागी पठाईदिने बारे -सबै स्थानीय तहहरु (दोलखा)

श्री भिमेश्वर नगरपालिका

श्री जिरी नगरपालिका

श्री कालिञ्चोक गाउँपालिका

श्री मेलुङ्ग गाउँपालिका

श्री बैतेश्वर गाउँपालिका

श्री बिगु गाउँपालिका

श्री गौरिशंकर गाउँपालिका

श्री शैलुङ्ग गाउँपालिका ।

परिपत्र सम्बन्धमा -वडा कार्यालयहरु (सबै) ।

प्रस्तुत विषयमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार), दोलखाको प. सं. 2075।76 च. नं. २३९२, मिति 2076।01।30 को छायाँप्रति यसैसाथ संलग्न छ । सोहि पत्रबाट व्यहोरा अवगत गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनहुन अनुरोध छ ।

मासिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा -तामाकोशी गापा भित्र सञ्चालित सहकारीहरु (सबै)

प्रस्तुत विषयमा यस तामाकोशी गाउँपालिका भित्र कार्यक्षेत्र बनाई सञ्चालनमा रहेका सम्पुर्ण सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो संस्थाको प्रत्येक महिनाको मासिक प्रतिवेदन  अर्को महिनाको १५ गतेभित्र यस कार्यालयको सहकारी शाखा हेर्ने शाखाको ईमेल ठेगाना ito.tamakoshimun@gm

Pages