FAQs Complain Problems

समाचार

७६/७७

तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ तथा विनियोजन ऐन २०७६

यस तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को लागि बनेको  आर्थिक ऐन २०७६ तथा विनियोजन ऐन २०७६ यसप्रकार रहेेको जानकारी छ।

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धी तामाकोशी गाउँपालिकाको प्रोफाइल

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धी तामाकोशी गाउँपालिकाको प्रोफाइल हेर्नको लागि तलको लिङ्कमा जानुहोला:

लिङ्क नेपालीमा: http://202.51.74.207/recent-palika-document/22009/np/

लिङ्क अङ्ग्रेजीमा: http://202.51.74.207/recent-palika-document/22009/en/