FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना- (ठेक्का नं. आ.व. 02/TRM/GOODS/2076-77 & आ.व. 03/TRM/GOODS/2076-77)

७६/७७ 07/31/2019 - 13:28 PDF icon Tamakoshi Gaunpalika.pdf

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना- (ठेक्का नं. आ.व. 01/TRM/GOODS/2076-77)

७६/७७ 07/28/2019 - 12:50

यान्त्रिक उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 06/17/2019 - 10:23 PDF icon यान्त्रिक उपकरण खरिद --दोस्रोपटक प्रकाशित मिति २०७६।०२।३०.pdf

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट यान्त्रिक उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 05/24/2019 - 14:57 PDF icon Notice of Mini Tiller.pdf, PDF icon Technical Specification of Mini Tiller dolkha.pdf

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 05/24/2019 - 14:45 PDF icon Notice for 4wd Pickup and Motorcycle.pdf, PDF icon 4WD, RHS Pickup Technical Specification.pdf, PDF icon Motorcycle Technical Specification.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

७५/७६ 05/06/2019 - 11:44 PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना.pdf

मालुखोला डाँडागाउँ फ्यात्तल सडक सम्झौता गर्न आउने सूचना ।

७५/७६ 05/06/2019 - 11:41 PDF icon मालुखोला डाँडागाउँ फ्यात्तल सडक सम्झौता गर्न आउने सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गरिने आशयको सूचना (मालुखोला-डाँडागाउँ-फ्यात्तल सडक) ।

७५/७६ 04/25/2019 - 18:31 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गरिने आशयको सूचना (मालुखोला-डाँडागाउँ-फ्यात्तल).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गरिने आशयको सूचना (वडा १-३-५-७ सडकहरू) ।

७५/७६ 04/25/2019 - 18:29 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गरिने वारेको सूचना (वडा १-३-५-७ सडकहरू).pdf

घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना ।

७५/७६ 04/10/2019 - 16:58 PDF icon घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना.pdf

Pages