FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गैर सरकारी संस्थाबाट झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको (दोस्रो पटक प्रकाशित) सूचना ।

७६/७७ 02/17/2020 - 16:59 PDF icon गैर सरकारी संस्थाबाट झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना.pdf

औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 02/14/2020 - 11:03 PDF icon औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf

रोजगार संयोजक करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 01/11/2020 - 11:46 PDF icon application form.pdf

म्याद थप गरिएको बारे सूचना !

७६/७७ 01/01/2020 - 14:21

तामाकोशी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको खोला/नदीबाट रोडा, ढुङ्गा, गिटी, वालुवा तथा लोहोरे ढुङ्गा आदि नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा उत्खनन् गर्ने सम्बन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्ह्वानको पुन: प्रकाशित सूचना ।

७६/७७ 12/26/2019 - 16:03 PDF icon re-notice - dholi khola.pdf

सिलबन्दी तथा विद्युतीय खरिद प्रकृया मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - विभिन्न सडकहरु ।

७६/७७ 12/26/2019 - 16:00 PDF icon सिलबन्दी तथा विद्युतीय खरिद प्रकृया मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना -सडकहरु.pdf

सिलबन्दी तथा विद्युतिय खरिद प्रक्रिया मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 12/02/2019 - 11:13

सेवा करारमा जनशक्ति अ.न.मि. (४) - अ.हे.व. (३) आवश्यक सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 11/20/2019 - 12:07 PDF icon अनमि अहेब विज्ञापन.pdf

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना- (ठेक्का नं. आ.व. 02/TRM/GOODS/2076-77 & आ.व. 03/TRM/GOODS/2076-77)

७६/७७ 07/31/2019 - 13:28 PDF icon Tamakoshi Gaunpalika.pdf

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना- (ठेक्का नं. आ.व. 01/TRM/GOODS/2076-77)

७६/७७ 07/28/2019 - 12:50

Pages