FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गैर सरकारी संस्थाबाट झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको (दोस्रो पटक प्रकाशित) सूचना ।

औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिः

रोजगार संयोजक करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०९।२६

सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने ।

दस्तावेज: