FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

मालुखोला डाँडागाउँ फ्यात्तल सडक सम्झौता गर्न आउने सूचना ।

मालुखोला डाँडागाउँ फ्यात्तल सडक सम्झौता गर्न आउने सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गरिने आशयको सूचना (मालुखोला-डाँडागाउँ-फ्यात्तल सडक) ।

बोलपत्र स्वीकृत गरिने आशयको सूचना (मालुखोला-डाँडागाउँ-फ्यात्तल सडक) ।