FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय (कर) संकलन (तामाकोशी नदिको बालुवा, गिटी, रोडा, ग्रावेल र लोहोरे ढुङ्गा) को ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिः २०७७/४/१९

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना -मिनी ट्रिलर

गैर सरकारी संस्थाबाट झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको (दोस्रो पटक प्रकाशित) सूचना ।