FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तामाकोशी गाउँपालिकाको दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन- २०७५ कार्तिक, मंसिर र पौष महिनासम्मको सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण । ७५/७६ 01/20/2019 - 10:01 PDF icon सार्वजनिक गर्नुपर्ने त्रैमासिक प्रतिवेदन -सूचनाको हक.pdf
तामाकोशी आवाज २०७५ ७५/७६ 12/14/2018 - 15:52 PDF icon Tamakoshi Aawas_2075_Final.pdf
राजपत्र भाग २ ७५/७६ 08/12/2018 - 12:41 PDF icon अनुगमन मुल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५.pdf, PDF icon आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon लघु उद्यम, कृषि जन्य उत्पादन प्रोत्साहन र ऋण सहायता कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
राजपत्र भाग १ ७५/७६ 08/12/2018 - 11:08 PDF icon कृषि तथा पशुपालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf, PDF icon न्यायिक समितिको कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf, PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf, PDF icon शिक्षा ऐन, २०७५.pdf, PDF icon सहकारी ऐन, २०७५.pdf, PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५.pdf, PDF icon निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf