FAQs Complain Problems

समाचार

तामाकोशी गाउँपालिकाको राजपत्र

राजपत्र भाग २

तामाकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म पारित गरेका कार्यविधिहरू:-

अनुगमन मुल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५

तामाकोशी आवाज २०७५

तामाकोशी गाउँपालिकाको प्रकाशन २०७५ ।

दस्तावेज: 

तामाकोशी गाउँपालिकाको दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन- २०७५ कार्तिक, मंसिर र पौष महिनासम्मको सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिनुपर्ने गत कार्तिक १ गतेदेखि पुष ३० गतेसम्म भएका प्रमुख सम्पादित २० बुँदे कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।