FAQs Complain Problems

समाचार

सेवा करारमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

माग भएको शिक्षक विवरण:

रसायन शास्त्र - १ (माध्यमिक)

सामाजिक शिक्षा - १ (माध्यमिक)

आर्थिक वर्ष: