FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को शिर्षकगत विस्तृत बजेट

७७/७८ 07/14/2020 - 15:23 PDF icon Budget Final 2077-078 original.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ. व. २०७७/७८ को शिर्षकगत बजेट विवरण

७६/७७ 06/25/2020 - 07:00 PDF icon बजेट कभर २०७७ final.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/25/2020 - 06:44 PDF icon Policies and Programmes 2077-078.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७

७६/७७ 06/25/2020 - 06:41 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७

७७/७८ 06/25/2020 - 06:38 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रम -(२०७६ असार २५ गतेको संशोधन सहित पारित)

७५/७६ 07/16/2019 - 12:50 PDF icon Budget Final 2076-077 Tamakoshi Rural Municipality.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी विवरण

७५/७६ 06/25/2019 - 16:01 PDF icon तामाकोशी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७६-७७.pdf, PDF icon तामाकोशी गाउँपालिका बजेट २०७६-७७.pdf

आ. ब. २०७५।७६ को महिला लक्षित कार्यक्रम

७५/७६ 04/01/2019 - 14:25

तामाकोशी गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट -आ.व. २०७५।०७६ (विस्तृत बिनियोजन सहित)

७५/७६ 11/27/2018 - 14:15 PDF icon Budget 2075-076 Tamakoshi Gaunpalika.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट -आ.व. २०७५।०७६

७५/७६ 08/05/2018 - 17:56 PDF icon Budget 2075-076.pdf

Pages