FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट सम्बन्धी विवरण

७९/८० 07/11/2022 - 15:20 PDF icon आ ब ०७९।०८० को विषय क्षेत्रगत फाईनल बजेट तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon आ.व. २०७९-०८० वडा कार्यालय अन्तर्गतको बजेट.pdf, PDF icon चालु तथा कार्यालय सञ्चालन.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७९

७८/७९ 06/24/2022 - 21:32 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/24/2022 - 19:12 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७९।८०.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

७९/८० 06/24/2022 - 15:22 PDF icon आर्थिक ऐन, ०७९ फाइनल.pdf

दशौँ गाउँसभाबाट पारित आ.व. २०७८।७९ को संशोधित बजेट ।

७८/७९ 09/15/2021 - 19:45 PDF icon बजेट २०७८ -विषय क्षेत्रगत new भदौ २९.pdf

आ.व. २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम (असार २५ गते गाउँसभाबाट पारित)

७७/७८ 07/15/2021 - 06:07 PDF icon बजेट कभर २०७८ final असार २५.pdf, PDF icon बजेट २०७८ -विषय क्षेत्रगत new.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम र बजेट २०७८/७९ गाउँसभाबाट पारित ।

७७/७८ 07/09/2021 - 19:44

आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को आय र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत ।

७७/७८ 06/24/2021 - 19:20 PDF icon बजेट कभर २०७८ final.pdf

आर्थिक ऐन २०७८ तथा विनियोजन ऐन २०७८ ।

७७/७८ 06/24/2021 - 19:18 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम नवौं गाउँसभामा पेश ।

७७/७८ 06/24/2021 - 19:15 PDF icon Policies and Programmes 2078-079.pdf

Pages