FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लागत साझेदारीमा सहकारी भवन तथा घेरावार निर्माण विद्युतीय खरिद प्रक्रिया मार्फत वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 04/09/2021 - 20:20 PDF icon sahakari notice bhimeshwor.pdf

तामाकोशी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको खोला/नदीबाट रोडा, ढुङ्गा, गिटी, वालुवा तथा लोहोरे ढुङ्गा आदी नदिजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा उत्खनन् गर्ने सम्बन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आवह्वानको पुन: सूचना ।

७७/७८ 04/09/2021 - 19:27 PDF icon 4th notice giti baluwa.pdf

विद्युतीय खरिद प्रक्रिया मार्फत वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 04/02/2021 - 16:36 PDF icon bhirkot healthpost notice.pdf

विभिन्न पम्पसेट सिंचाई योजनाहरुको विद्युतीय खरिद प्रक्रिया मार्फत बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 03/24/2021 - 21:56 PDF icon irrigation notice.pdf

आवधिक योजना तथा मध्मकालिन खर्च तर्जुमा सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना ।

७७/७८ 02/10/2021 - 00:38 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको आवधिक योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा सम्बन्धी सूचना । (UPDATED)

७७/७८ 01/23/2021 - 20:15

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 01/14/2021 - 15:09

विद्युतीय खरिद प्रक्रिया मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 01/04/2021 - 17:25 PDF icon tender notice road.pdf

सिलबन्दी तथा विद्युतिय खरिद प्रक्रिया मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 12/28/2020 - 17:25 PDF icon Tamakoshi Nagarpalika_ Notice.pdf

विद्युतीय खरिद प्रक्रिया मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 12/06/2020 - 17:45 PDF icon tender notice 8-21.pdf

Pages