FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सेवा करारमा मेडिकल अफिसर (डाक्टर) र स्टाफ नर्स (पिसिएल) आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 09/18/2020 - 09:58 PDF icon कोभिड १९ अस्पतालको लागि सेवा करार सूचना.pdf, PDF icon दरखास्त फारम.pdf

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 09/15/2020 - 18:40

आवेदन फाराम बुझाउने म्याद पुनः तोकिएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 09/01/2020 - 15:36 PDF icon आवेदन फाराम बुझाउने म्याद पुनः तोकिएको सम्बन्धमा.pdf

आन्तरिक आय (कर) संकलन (तामाकोशी नदिको बालुवा, गिटी, रोडा, ग्रावेल र लोहोरे ढुङ्गा) को ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 08/03/2020 - 17:03 PDF icon गिटी बालुवा ठेक्का टेन्डर सूचना २०७७.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना -मिनी ट्रिलर

७६/७७ 07/07/2020 - 18:08

गैर सरकारी संस्थाबाट झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको (दोस्रो पटक प्रकाशित) सूचना ।

७६/७७ 02/17/2020 - 16:59 PDF icon गैर सरकारी संस्थाबाट झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना.pdf

औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 02/14/2020 - 11:03 PDF icon औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf

रोजगार संयोजक करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 01/11/2020 - 11:46 PDF icon application form.pdf

म्याद थप गरिएको बारे सूचना !

७६/७७ 01/01/2020 - 14:21

तामाकोशी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको खोला/नदीबाट रोडा, ढुङ्गा, गिटी, वालुवा तथा लोहोरे ढुङ्गा आदि नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा उत्खनन् गर्ने सम्बन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्ह्वानको पुन: प्रकाशित सूचना ।

७६/७७ 12/26/2019 - 16:03 PDF icon re-notice - dholi khola.pdf

Pages