FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

क्याटलग सपीङ विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 05/05/2022 - 14:52

भिरकोट सभाहल निर्माणका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना ।

७८/७९ 04/21/2022 - 16:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना -Internet

७८/७९ 04/19/2022 - 14:05

बोलपत्र स्वीकृतीका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

७८/७९ 02/18/2022 - 16:56

शिलबन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतीका लागि छनौट गरिएको आशयको सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 02/11/2022 - 13:50

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

७८/७९ 01/31/2022 - 12:09

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 01/30/2022 - 23:10

विद्युतीय खरिद प्रक्रिया मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना -मालुखोला डाँडागाउँ फ्यात्तल सडक स्तरोन्नति

७८/७९ 01/24/2022 - 08:52

विद्युतीय खरिद प्रक्रिया मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना -Branded Computer, Printer & Smart TV

७८/७९ 01/23/2022 - 11:36

सामुदायिक विद्यालयहरुमा CCTV Camera खरिद गरी जडान गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी पत्र आव्हानको सूचना ।

७८/७९ 01/23/2022 - 07:49

Pages