FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९

७९/८० 08/16/2022 - 18:06 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट सम्बन्धी विवरण

७९/८० 07/11/2022 - 15:20 PDF icon आ ब ०७९।०८० को विषय क्षेत्रगत फाईनल बजेट तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon आ.व. २०७९-०८० वडा कार्यालय अन्तर्गतको बजेट.pdf, PDF icon चालु तथा कार्यालय सञ्चालन.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको मध्यकालिन खर्च संरचना  (वि स २०७८-२०७९)

७८/७९ 02/22/2022 - 15:32 PDF icon मध्यकालीन खर्च सरचना तामाकोशी गापा.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना अन्तिम प्रतिवेदन २०७८ ।

७८/७९ 02/22/2022 - 15:29 PDF icon Tamakoshi Final Report RIAP.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको पहिलो आवधिक योजना सार्वजिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 02/22/2022 - 15:24 PDF icon आवधिक योजना तामाकोशी गापा.pdf

दशौँ गाउँसभाबाट पारित आ.व. २०७८।७९ को संशोधित बजेट ।

७८/७९ 09/15/2021 - 19:45 PDF icon बजेट २०७८ -विषय क्षेत्रगत new भदौ २९.pdf

आ.व. २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम (असार २५ गते गाउँसभाबाट पारित)

७७/७८ 07/15/2021 - 06:07 PDF icon बजेट कभर २०७८ final असार २५.pdf, PDF icon बजेट २०७८ -विषय क्षेत्रगत new.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम र बजेट २०७८/७९ गाउँसभाबाट पारित ।

७७/७८ 07/09/2021 - 19:44

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को शिर्षकगत विस्तृत बजेट

७७/७८ 07/14/2020 - 15:23 PDF icon Budget Final 2077-078 original.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु, २९० जनाले रोजगारी पाउने ।

७५/७६ 06/27/2019 - 18:32