FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रबर्धन कोष सञ्चालन कायविधि, २०७९ (प्रथम संशोधन २०८०) ८०/८१ 02/12/2024 - 16:34 PDF icon कार्यविधि प्रमाणित.pdf
तामाकोशी गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि -२०७९ (संशोधन २०८०) ८०/८१ 02/12/2024 - 12:07 PDF icon प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि -२०७९ (संशोधन २०८०).pdf
तामाकोशी जलश्रोत नियमावली २०७९ ७९/८० 02/02/2024 - 14:53 PDF icon तामाकोशी जलश्रोत नियमावली २०७९.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ (संशोधित) ७९/८० 01/25/2024 - 16:00 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ (संशोधित).pdf
तामाकोशी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन २०७९) तथा तामाकोशी गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०८० प्रकाशित गरिएको सूचना । ८०/८१ 09/03/2023 - 13:35 PDF icon तामाकोशी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ (प्रथम संशोधन २०७९) to public.pdf, PDF icon तामाकोशी गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०८०.pdf
तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ तथा विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 08/12/2019 - 13:16 PDF icon आर्थिक ऐन 2076.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन-2076.pdf
तामाकोशी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 04/08/2018 - 14:38 PDF icon तामाकोशी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/08/2018 - 14:33 PDF icon तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 04/08/2018 - 14:30 PDF icon तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
तामाकोशी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 04/08/2018 - 14:17 PDF icon तामाकोशी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf

Pages