FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट सम्बन्धी विवरण

७९/८० 07/11/2022 - 15:20 PDF icon आ ब ०७९।०८० को विषय क्षेत्रगत फाईनल बजेट तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon आ.व. २०७९-०८० वडा कार्यालय अन्तर्गतको बजेट.pdf, PDF icon चालु तथा कार्यालय सञ्चालन.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/24/2022 - 19:12 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७९।८०.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

७९/८० 06/24/2022 - 15:22 PDF icon आर्थिक ऐन, ०७९ फाइनल.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभा अधिवेशनको शब्दशः (Verbatim)

७५/७६ 01/30/2020 - 11:28 PDF icon तेस्रो गाउँसभा अधिवेशन शब्दशः Verbetam 3.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा अधिवेशनको शब्दशः (Verbatim)

७४/७५ 01/27/2020 - 23:04 PDF icon Verbatim 2-20200127102627 PM.pdf

तामाकोशी गाउँपालिकाको ऐतिहाँसिक पहिलो गाउँसभा अधिवेशनको शब्दशः (Verbatim)

७३/७४ 01/27/2020 - 22:52 PDF icon Verbatim 1 2073-74.pdf