FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी) आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा मेडिकल अफिसर (डाक्टर) र स्टाफ नर्स (पिसिएल) आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना ।

निवेदकले भर्ने फाराम यसैसाथ संलग्न छ ।

कोभिड १९ को जोखिम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।