FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रेविज रोग विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

सम्पर्क व्यक्तिहरुः

१. वडा नं. १ भिरकोट - रमेश काफ्ले 9844322684

२. वडा नं. २ र छौँडे - शंकर कार्की 9844465225

३. वडा नं. ३, ४ र ५ - हरिशरण भट्टराई 9846749620

४. वडा नं. ६ र ७ - रामकृष्ण कार्की 9844175669

विवरण भरी पठाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना - सहकारी संस्थाहरु (सबै)

यसैसाथ संलग्न विवरण संकलनको ढाँचा (चेकलिस्ट) मा माग भएबमोजिम आफ्नो संस्थाका विवरणहरु भरी यही मिति २०७७ भाद्र २५ गतेभित्र यस तामाकोशी गाउँपालिकाको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा बुझाउन हुन अनुरोध छ ।

Pages