FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्युतीय खरिद प्रक्रिया मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

१) देउराली जँगारे सडक स्तरोन्नति

२) घेराबार तथा गेट निर्माण, तामाकोशी गापा २, झुले

बोलपत्र स्वीकृतीका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

- किर्ने रिठ्ठाबोट सडक स्तरोन्नति

-भिरकोट वडा कार्यालयदेखि झुले सडक स्तरोन्नति

Pages