FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनको लागि वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था छनौटका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहुलियत पुर्ण कर्जा प्रवाहको लागि युवा उद्यम कार्यविधि २०७७ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाहरुले प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना ।

कालिका मन्दिर - देउरालीगढी - हिलेगढी पदमार्ग निर्माण बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना ।

Contract Identification No:12/TRM/NCB/Works/F.T/2077-078

Second time date of publication: 2078/05/16

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

दस्तावेज: