FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

तामाकोशी नदिबाट नदिजन्य पदार्थ (गिटी, बालुवा, रोडाढुङ्गा, लोहोरेढुङ्गा उत्खनन तथा संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको तेस्रोपटक प्रकाशित सूचना ।

तेस्रोपटक प्रकाशित सूचना: २०७७/०७/२३

औष‍धि त‍था सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी विद्युतीय प्रक्रिया मार्फत दरबाउ-पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

औष‍धि त‍था सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी विद्युतीय प्रक्रिया मार्फत दरबाउ-पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७।०६।२६

दरभाउपत्र नम्बर- औषधि ०१/TRM/०७७/७८

सेवा करारमा मेडिकल अफिसर (डाक्टर) र स्टाफ नर्स (पिसिएल) आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना ।

निवेदकले भर्ने फाराम यसैसाथ संलग्न छ ।