FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सेवा करारमा मेडिकल अफिसर (डाक्टर) र स्टाफ नर्स (पिसिएल) आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना ।

निवेदकले भर्ने फाराम यसैसाथ संलग्न छ ।

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

आवेदन फाराम बुझाउने म्याद पुनः तोकिएको सम्बन्धमा ।