FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गैरसरकारी संस्था छनौट सम्बन्धी आशयको सूचना ।

तामाकोशी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको खोला/नदीबाट रोडा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा लोहोरे ढुङ्गा आदि नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खनन् गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

सूचना प्रकाशित मिति: २०८०।०५।३१

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - विभिन्न सडक तथा योजनाहरु ।

सूचना प्रकाशित मिति: २०८०।०५।१९ (नयाँ पत्रिका दैनिक)

दस्तावेज: