FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

जफे सभाहल बाँकि निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने शिलबन्दी बढाबढ बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना - विभिन्न योजनाहरु ।

दस्तावेज: