FAQs Complain Problems

नेत्र राज गिरी

Image: 

पद:

कार्यालय / शाखा / वडा: 
ईमेल: 
cao.tamakoshimun@gmail.com
फोन: 
9851249204
Body: 

कार्यालयमा हाजिर मिति: २०७९।१०।२२

सरुवा भएको मितिः २०७९।१२।१३

Elected or Staff: 
Staff