FAQs Complain Problems

बिदुर प्रसाद तिमल्सेना

Image: 

पद:

कार्यालय / शाखा / वडा: 
तामाकोशी गाउँपालिका
ईमेल: 
agro.tamakoshimun@gmail.com
फोन: 
9861355461
सेवा समूह / शाखा: 
कृषि विकास शाखा
Elected or Staff: 
Staff