FAQs Complain Problems

७८/७९

दशौँ गाउँसभाबाट पारित आ.व. २०७८।७९ को संशोधित बजेट ।

मिति २०७८ भदौ २९  गते मंगलवारका दिन आयोजित तामाकोशी गाउँपालिकाको दशौँ गाउँसभाबाट संशोधन सहित पारित बजेट ।

पारित कुल बजेट ८१ करोड २५ लाख बयालिस हजार उनान्चालिस रुपैँया मात्र ।

आलु बालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूूचना ।

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

विभिन्न  विद्यालयहरुको लागि आवश्यक शिक्षक पदहरुको लागि परीक्षा कार्यक्रम ।