FAQs Complain Problems

कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

कार्यविधिको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा क्षेत्रगत कार्य विवरण TOR यसैसाथ उपलब्ध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: