FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को शिर्षकगत विस्तृत बजेट

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को शिर्षकगत विस्तृत बजेट विनियोजन

दस्तावेज: 

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ. व. २०७७/७८ को शिर्षकगत बजेट विवरण

मिति २०७७ साल असार १० गतेका दिन तामाकोशी गाउँपालिकाको सातौँ गाउँसभा अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपाध्यक्ष तथा बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक श्री उर्मिला खड्का के.सी. ले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को

बजेट

२०७७/७८

पारित मितिः २०७७ असार १० गते वुधबार

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

स्थानीय सरकार
तामाकोशी गाउँपालिका
नीति तथा कार्यक्रमः आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

उपाध्यक्ष श्री उर्मिला खड्का के.सी.ले गाउँ सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

पारित मितिः २०७६ असार १० गते बुधवार

दस्तावेज: