FAQs Complain Problems

गाउँ सभाको निर्णय

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट सम्बन्धी विवरण

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभा समक्ष पेश भई पारित ।

दोस्रो गाउँसभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक मिति: २०८० असार ९ गते शनिवार बसी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभासमक्ष पेश भई पारित भएको छ ।

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम