FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०८०।०८१ को बजेट सम्बन्धी विवरण ।

तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट सम्बन्धी विवरण

दशौँ गाउँसभाबाट पारित आ.व. २०७८।७९ को संशोधित बजेट ।

मिति २०७८ भदौ २९  गते मंगलवारका दिन आयोजित तामाकोशी गाउँपालिकाको दशौँ गाउँसभाबाट संशोधन सहित पारित बजेट ।

पारित कुल बजेट ८१ करोड २५ लाख बयालिस हजार उनान्चालिस रुपैँया मात्र ।