FAQs Complain Problems

निमेष मिश्र

Image: 

पद:

कार्यालय / शाखा / वडा: 
0
ईमेल: 
isnimeshmishra@gmail.com
फोन: 
9851249204
Body: 

कार्यालयमा हाजिर भएको मिति: २०७७ भदौ १२ गते शुक्रवार

अन्तिम कार्यालयमा उपस्थित दिन २०७८।११।२५ गते बुधवार

Elected or Staff: 
Staff