FAQs Complain Problems

युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनको लागि वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था छनौटका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहुलियत पुर्ण कर्जा प्रवाहको लागि युवा उद्यम कार्यविधि २०७७ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाहरुले प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: