FAQs Complain Problems

रेविज रोग विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

सम्पर्क व्यक्तिहरुः

१. वडा नं. १ भिरकोट - रमेश काफ्ले 9844322684

२. वडा नं. २ र छौँडे - शंकर कार्की 9844465225

३. वडा नं. ३, ४ र ५ - हरिशरण भट्टराई 9846749620

४. वडा नं. ६ र ७ - रामकृष्ण कार्की 9844175669

आर्थिक वर्ष: